Sections

Institutions of Higher Education

City Name of Institution
Alytaus Alytaus Kolegija (Alytus College)
Kaunas Kauno Kolegija (Kaunas College)
Kaunas Kauno Misku Ir Aplinkos Inzinierijos Kolegija (KMAIK) (Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering (KCFEE))
Kaunas Kauno Technikos Kolegija (Ktk) (Kaunas Technical College)
Kaunas Kauno Technologijos Universitetas (Kaunas University of Technology)
Kaunas Kolpingo Kolegija (Kolping College)
Kaunas Lietuvos sporto universitetas (Lithuanian Sports University)
Kaunas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Lithuanian University of Health Sciences)
Kaunas V.A. Graičiūno Aukštoji Vadybos Mokykla (V. A. Graiciunas School of Management )
Kaunas Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Aleksandras Stulginskis University )
Kaunas Vytauto Didziojo Universitetas (Vytautas Magnus University)
Kaunas [no longer existing] Kauno Medicinos Universitetas (Kaunas University of Medicine)
Kaunas [no longer existing] Lietuvos Veterinarijos Akademija (Lithuanian Veterinary Academy)
Klaipeda Klaipedos Universitetas (Klaipėda University)
Klaipeda Klaipédos Valstybiné Kolegija (Klaipeda State College)
Klaipeda Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Klaipeda Business School)
Klaipeda LCC tarptautinis universitetas (LCC International University)
Klaipeda Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (Lithuanian Maritime Academy)
Klaipeda Vakaru Lietuvos verslo kolegija
Klaipeda Viešoji įstaiga Klaipėdos Socialinių Mokslų Kolegija (Klaipeda College of Social Sciences)
Klaipeda [no longer existing] Klaipedos Kolegija (Klaipeda College)
Klaipeda [no longer existing] Klaipedos Verslo Ir Technologiju Kolegija (Klaipeda Business and Technology College)
Marijampole Marijampoles Kolegija (Marijampole College)
Panevezys Panevezio Kolegija (Panevezys College)
Rietavas Zemaitijos Kolegija (Zemaitija College)
Siauliai Siauliu Krasto Vadybos, Teises Ir Kalbu Kolegija (College of Management, Law and Languages of Siauliai Region.)
Siauliai Siauliu Universitetas (Siauliai University)
Siauliai Šiaulių valstybinė kolegija (Siauliai State College)
Siauliai Siaures Lietuvos Kolegija (Northern Lithuania College)
Utena Utenos Kolegija (Utena College)
Vilnius Europos Humanitarinis Universitetas (European Humanities University)
Vilnius Generolo Jono Zemaicio Lietuvos Karo Akademija (Military Academy of Lithuania)
Vilnius Kazimieras Simonavičius University
Vilnius Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija (Lithuanian Academy of Music and Theatre)
Vilnius Matematikos ir informatikos institutas
Vilnius Mykolo Romerio Universitetas (Mykolas Romeris University)
Vilnius Puslaidininkių fizikos institutas
Vilnius Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (International School of Law and Business)
Vilnius Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) (ISM University of Management and Economics)
Vilnius Vilniaus Dailes Akademija (Vilnius Academy of Fine Arts)
Vilnius Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VIESOJI ISTAIGA)) (Vilnius Gediminas Technical University)
Vilnius Vilniaus Kolegija (Vilnius College of Higher Education - VIKO)
Vilnius Vilniaus Kooperacijos Kolegija (Vilnius Co-Operative College)
Vilnius Vilniaus Technikos Kolegija
Vilnius Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (Vilnius College of Technologies and Design)
Vilnius Vilniaus Universitetas (Vilnius University)
Vilnius Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Vilnius Vilniaus Vadybos Aukštoji Mokykla
Vilnius Vilnius dizaino kolegija (Vilnius College of Design)
Vilnius Vilnius Verslo Kolegija
Vilnius Vytauto Didžiojo universitetas (Lithuanian University of Educational Sciences)
Vilnius [no longer existing] Viesoji Istaiga Europos Humanitarinis Universitetas (European Humanities University)
Login / Register
Search plugin
box_advertisement_meat.gif
Partners
box_advertisement_meat.gif