Sections

Institutions of Higher Education

City Name of Institution
Daugavpils Daugavpils Universitate (Daugavpils University)
Jelgava Latvijas Lauksaimniecîbas Universitâte (Latvia University of Agriculture)
Jurmala Latvijas Kristiga Akademija (Latvian Christian Academy)
Jurmala P. Stradiņa Veselības un Sociālās aprūpes koledža
Liepaja Liepājas medicīnas koledža (Medical College of Liepaja)
Liepaja Liepājas Universitātē (Liepaja University)
Rezekne Rezeknes Augstskola
Rezekne Valsts robežsardzes koledža
Riga Alberta koledža (Alberta College)
Riga Baltijas Psiholoģijas un Menedžmenta Augstskola (Baltic Psychology and Management Higher School)
Riga Baltijas Starptautiskā Akadēmija (Baltic International Academy (BIA))
Riga Banku Augstskola (Banking Institution of Higher Education)
Riga Biznesa Augstskola Turiba (School of Business Administration Turiba)
Riga Ekonomikas un kultūras augstskola
Riga Grāmatvedības un finanšu koledža (Riga College of Accounting and Finance )
Riga Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (Information Systems Management Institute)
Riga Jazepa Vitola Latvijas Muzikas Akademija
Riga Latvijas Júras Akademija (Latvian Maritime Academy)
Riga Latvijas Kulturas Akademija (Latvian Academy of Culture)
Riga Latvijas Kultūras koledža (Latvia Culture college)
Riga Latvijas Makslas Akademija (Art Academy of Latvia)
Riga Latvijas Policijas Akademija (The Police Academy of Latvia)
Riga Latvijas Sporta Pedagogijas Akadçmija (Latvian Academy of Sport Education)
Riga Latvijas Universitáte (University of Latvia)
Riga Rīgas 1. Medicīnas Koledža
Riga Rīgas Celtniecības Koledža
Riga Rigas Ekonomikas Augstskola (Stockholm School of Economics in Riga)
Riga Rīgas Juridiskā augstskola (Riga Graduate School of Law)
Riga Rigas Medicinas Koledza (Riga Medical College)
Riga Rîgas Pedagogijas un Izglîtîbas Vadîbas Augstskola (Riga Teacher Training and Educational Management Academy)
Riga Rīgas Stradiņa Universitāte (Riga Stradins University)
Riga Rīgas Tehniskā koledža (Riga Technical College)
Riga Rigas Tehniska Universitate (Riga Technical University)
Rīga Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
Riga RISEBA Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola (RISEBA University of Business, Arts and Technology)
Riga Sarkanā Krusta medicīnas koledža (Red Cross Medical College )
Riga Sociala Darba un Socialas Pedagogijas Augstskola 'Attistiba' (Higher School of Social Work and Social Pedagogics 'Attistiba')
Riga Starptautiskais Praktiskas Psihologijas Instituts (SPPI) (International institute of practical psychology)
Riga Transporta Un Sakaru Instituts (Transport and Telecommunication Institute)
Riga Vadības koledža (Management College )
Valmiera Vidzemes Augstskola (Vidzeme University College)
Ventspils Ventspils Augstskola (Ventspils University College)
Ventspils Ventspils University of Applied Sciences
Login / Register
Search plugin
box_advertisement_meat.gif
Partners
box_advertisement_meat.gif